Üyelik Sözleşmesi

 

İşbu üyelik sözleşmesi FOCUS PETFOOD GIDA VE YEM SATIŞ DAĞITIM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ tarafından, www.petikom.com.tr web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır. İş bu sözleşme, eki Gizlilik ve Güvenlik Bildirimi ile bir bütündür.

SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

Sitemizde bulunan üyelik formunu doldurmanız ve sitemize üye girişi yapmanız, petikom.com.tr üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz anlamına gelmektedir. Kullanıcı, üyelik işlemleri başarıyla tamamlandığı andan itibaren üyelik sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

HİZMETLERİN TANIMI

petikom.com.tr , sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında farklı iletişim servisleri (oylama, sipariş verebilme, e-bülten isteme, indirimlerden haberdar olma) ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar. petikom.com.tr  sunmakta olduğu hizmetlerde bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÜYELİK SİSTEMİ

Üye kendisinin belirleyeceği bir "şifre"ye sahip olur. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. petikom.com.tr , şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir.

Kullanıcının üyelik gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir.

ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye, servislerden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı ve eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, petikom.com.tr  tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının FOCUS PETFOOD GIDA VE YEM SATIŞ DAĞITIM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp dağıtılamayacağını, servisleri kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde petikom.com.tr  ´un sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kullanıcıya ait olacağını, servislerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesajı ve dosyalardan FOCUS PETFOOD GIDA VE YEM SATIŞ DAĞITIM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ'nın sorumlu olmayacağını, sunulan hizmetlere petikom.com.tr  tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda FOCUS PETFOOD GIDA VE YEM SATIŞ DAĞITIM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ´nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü FOCUS PETFOOD GIDA VE YEM SATIŞ DAĞITIM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ 'nın sorumlu olmayacağını, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılımlara zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, petikom.com.tr  servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamiyle kullanıcının sorumluluğunda olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zarardan dolayı FOCUS PETFOOD GIDA VE YEM SATIŞ DAĞITIM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ´dan tazminat talep etmemeyi, FOCUS PETFOOD GIDA VE YEM SATIŞ DAĞITIM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ'nın dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde petikom.com.tr 'un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, petikom.com.tr  ´un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü vb. gibi gönderme yetkisi bulunmayan postaları yollamamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile ya da havale/EFT ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylamadığında ya da havale/EFT ödemesi yapılmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, ürün teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilemeyeceğini, ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişinin, petikom.com.tr  adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edeceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini ve dolayısıyla siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

Üye herhangi bir zamanda günlük e-mail gönderim listemizden çıkmak isterse, gönderdiğimiz e-maillerin alt kısmında bulunan "E-bulten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız" linkine tıklayarak e-bulten üyeliğinden kolayca çıkabilir.

PETİKOM.COM.TR ' UN YETKİLERİ

petikom.com.tr  herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. FOCUS PETFOOD GIDA VE YEM SATIŞ DAĞITIM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ'nın sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı petikom.com.tr  üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

petikom.com.tr  kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen kullanıcının sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.

petikom.com.tr  kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin tüm fikri ve sınai hakları petikom.com.tr  'a aittir.

petikom.com.tr  'un satışları stokları ile sınırlıdır. petikom.com.tr  stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir.

Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi, söz konusu ürünlerin mutlaka petikom.com.tr  veya Hepsi Yöresel mağazalarının stoklarında bulunduğu anlamına gelmez.

Üyelerin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz.

petikom.com.tr  ´da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran petikom.com.tr  'a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde petikom.com.tr  hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

Tek bir sipariş kapsamında birlikte satılan ürünlerde kargonun ücretsiz olacağı belirtilmiş ise, ürünlerden birinin iade edilmesi halinde iade edilmeyen ürünün kargo bedeli ALICI'dan tahsil edilir. SATICI'nın ilgili kargo bedelini varsa ALICI'ya yapacağı iade ödemelerinden mahsup hakkı saklıdır.

petikom.com.tr , üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden petikom.com.tr  sorumlu değildir.

FOCUS PETFOOD GIDA VE YEM SATIŞ DAĞITIM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. petikom.com.tr  üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda FOCUS PETFOOD GIDA VE YEM SATIŞ DAĞITIM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ ´nin defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193 maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. FOCUS PETFOOD GIDA VE YEM SATIŞ DAĞITIM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.

YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

YÜRÜRLÜLÜK

Kullanıcı kayıt formu doldurduktan ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

FESİH

FOCUS PETFOOD GIDA VE YEM SATIŞ DAĞITIM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

FİRMA BİLGİLERİ

FOCUS PETFOOD GIDA VE YEM SATIŞ DAĞITIM PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ NAMIK KEMAL MAH EKİN CAD NO:27 ESTİM TİCARET MERKEZİ  

Telefon: 0530 919 58 00 (Çağrı merkezimiz haftanın her günü 09:00 – 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.)

E-Posta: [email protected]

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR